برچسب: «سرباز

طرح «سرباز صنعت» به دولت می‌رود

طرح «سرباز صنعت» به دولت می‌رودطرحی توسط اتاق بازرگانی ایران مبنی بر «سرباز صنعت» در حال تهیه است و در آینده نزدیک به رحمانی فضلی...