پرونده ژلاتین‌های «خوکی» روی میز کمیسیون بهداشت مجلس دبیر دوم کمیسیون بهداشت گفت: کاملا مشخص است که ژلاتین‌ها خوکی حرام است و نباید آن را...