هندوانه صادراتی کیلویی چند است؟ +جدولچندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت محصولات...