میزان صادرات فرش دستباف در سال 95 +جدولارزش صادرات فرش دستباف 65.6 میلیون دلار و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور 1.2 هزار تن بوده است....