دمیدن روحی تازه در کالبد تویوتا GT86 خاص اروپا +تصاویرپس از جایگزین شدن تویوتا 86 به جای سایون FR-S در آمریکای شمالی در اوایل امسال،...