شاخص کل بورس ۱۹۹ واحد افت کرد

شاخص کل بورس ۱۹۹ واحد افت کرد

بازار بورس در آخرین سه‌شنبه سال جاری شاهد استراحت نماگرهای منتخب خود همزمان با افزایش عرضه از سوی برخی صندوق‌ها و حقوقی‌ها بود. بازاری که با یک پدیده نیز مواجه شد و شاخص کل ۱۹۹ واحد افت کرد.

اخبار

سایت استخدامی

ورزشی