قرارداد ساخت 5 هزار تراکتور سنگین بین ایران و چک امضا شد

قرارداد ساخت 5 هزار تراکتور سنگین بین ایران و چک امضا شد

در حاشيه ديدار هيئت تجاري جمهوري چك ،قرارداد ساخت 5 هزار دستگاه تراكتور سنگين بين دو شركت ايران و چك امضا شد.

خبر جدید

استخدام

بک لینک ها