دلیل افزایش 2 میلیون تومانی تندر اتوماتیک

دلیل افزایش 2 میلیون تومانی تندر اتوماتیک

به گفته یک فعال بازار خودرو قیمت خودرو تندر اتوماتیک در دومین روز اسفندماه دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که علت این امر کم شدن عرضه از طرف شرکت ایران‌خودرو بوده است.

free download movie

اخبار کارگران