آغاز کد پلاک جدید تهران با عدد 10

آغاز کد پلاک جدید تهران با عدد 10

معاون فنی مهندسی وخدمات پلیش راهور از جایگزینی کد پلاک 10 ، 20 به بالا پس از پایان کد پلاک 99 تهران خبر داد.

خرید غذا

گوشی

اتوموبیل