زنان شاغل بیشتر نوزادان کم وزن به دنیا می‌آورند

زنان شاغل بیشتر نوزادان کم وزن به دنیا می‌آورند

مراقبت دوران بارداری برای زنانی که شاغل هستند نیز بسیار مهم بوده چرا که زنان شاغل به دلیل اینکه زمان کمتری به خود اختصاص می‌دهند در واقع تغذیه آنها به صورت کامل رعایت نمی‌شود و اصولا بچه‌هایی کوچکتر از وزن معمولی به دنیا می‌آورد.

موسیقی روز

اتومبیل

هنر