راه‌آهن همدان -تهران همچنان در انتظار ریل

راه‌آهن همدان -تهران همچنان در انتظار ریل

همدان-راه‌آهن تهران-همدان-سنندج از سال ۷۵ دردستور کار دولت قرارگرفته ولی باوجود گذشت ۱۷ سال تاکنون به بهره‌برداری نرسیده که انتظار می‌رود دولت ریل موردنیاز را برای تکمیل این پروژه تأمین کند.

cars

آلرژی و تغذیه

بک لینک رنک 1