۱۲۵ هتل چهار و پنج ستاره درحال ساخت است

۱۲۵ هتل چهار و پنج ستاره درحال ساخت است

مسعود سلطانی فر گفت: هم اکنون یک هزار و ۱۰۰ هتل در کشور داریم که از این تعداد ۶۵۰ هتل آپارتمان و ۱۳۰ هتل نیز چهار و پنج ستاره است.

عکس

فیلم سریال آهنگ