جزئیات محاسبات جدید درباره مزد ۹۵

جزئیات محاسبات جدید درباره مزد ۹۵

کارگران می‌گویند محاسبات جدید هزینه خانوار بر پایه نرخ تورم ۱۲ درصدی نشان دهنده افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۷۳ هزار تومان است و یکساله از قدرت خرید آنها ۳۸۹هزار تومان کاسته شد.

آلرژی و تغذیه

روزنامه ایران

دانلود آهنگ آذری