کیفیت کود، خط قرمز وزارت کشاورزی شد

کیفیت کود، خط قرمز وزارت کشاورزی شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کیفیت کودهای عرضه شده تولید داخل یا وارداتی در بخش کشاورزی خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است که به هیچ وجه از آن کوتاه نمی‌آییم.

موسیقی روز

مرکز فیلم