سبقت «پژو» در جاده مخصوص از رقبا

سبقت «پژو» در جاده مخصوص از رقبا

بر اساس این قرارداد پژو ستروئن و ایران‌خودرو یک شرکت جوینت‌ونچر به صورت پنجاه درصد- پنجاه درصد تاسیس می‌کنند. این قرارداد با سرمایه 400 میلیون یورویی به تولید خودرو منجر خواهد شد و مدت زمان اجرای آن نیز 5 سال خواهد بود.

world press news

اس ام اس

مد روز