جزئیات تجارت ایران با سرزمین کفش چرم آسیا

جزئیات تجارت ایران با سرزمین کفش چرم آسیا

ویتنام در حالی با صادرات حدود 3.8 میلیارد دلار کفش چرم به بازار جهانی، رتبه دوم آسیا در این صنعت را از آن خود کرده است که سهم ایران در بازار وارداتی و مبادلات تجاری این کشور بسیار ناچیز است.

کیمیا دانلود

فیلم سریال آهنگ

روزنامه قانون