واکنش تاریخی بورس تهران به اجرای برجام

واکنش تاریخی بورس تهران به اجرای برجام

با انتشار اخباری مبنی بر سفر وزیر امور خارجه به وین برای قرائت بیانیه مشترک بورس تهران به این خبر واکنش تاریخی نشان داد و در نیم ساعت اول معاملات با پرش 1000 واحدی مواجه شد.

سایت استخدامی

مرکز فیلم

بك لينك