چرا سونی از کلمه ۴K HDR در تلویزیون‌های خود استفاده می کند؟

چرا سونی از کلمه ۴K HDR در تلویزیون‌های خود استفاده می کند؟

تا یک ماه آینده و یا شاید کمی دیرتر سونی تلویزیون جدید خود را در سال ۲۰۱۶ عرضه خواهد کرد. سونی در خصوصیات این تلویزیون از عنوان ۴K HDR به جای UHD پریمیوم استفاده می کند.

عکس های جدید

بازی آزاد

قرآن