آخرین آمار نرخ بیکاری در کشور

آخرین آمار نرخ بیکاری در کشور

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر را در فصل پاییز 10،7 درصد اعلام کرد.