تکذیب خبر بارش باران اسیدی در تهران

تکذیب خبر بارش باران اسیدی در تهران

رستگاری بابیان اینکه خبر بارش باران اسیدی در تهران کذب است، گفت:در حال حاضر دغدغه ما بارش باران اسیدی نیست بلکه آلودکی هوا است.

عکس

آلرژی و تغذیه

بک لینک