مذاکره «فولکس واگن» با پنج خودروساز ایرانی

مذاکره «فولکس واگن» با پنج خودروساز ایرانی

مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از مذاکره فولکس واگن با پنج شرکت خودروساز ایرانی برای آغاز همکاری مشترک خبر داد.

آلرژی و تغذیه

مد روز

آگهی استخدام