حساب‌های موسسه «ثامن‌الحجج» مسدود شد +سند

حساب‌های موسسه «ثامن‌الحجج» مسدود شد +سند

در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود نمودن حساب های موسسه، علاوه بر ممنوع بودن هرگونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تاکید شده متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

خبر جدید