دسته: اخبار سیاست

روسیه به ایران سوخو نمیدهد

در حال حاضر تمامی این موارد و موضوعات در چارچوب ممنوعیت‌های بین المللی قرار دارند. به گزارش خدمت؛ روسیه فعلا قصد ندارد با ایران درباره...

عکس/ پلاک سیاسی خاص در پایتخت

عکس/ پلاک سیاسی خاص در پایتختنسل جدید تویوتا لندکروز با پلاک سیاسی به تهران آمد. عکس/ پلاک سیاسی خاص در پایتخت نسل جدید تویوتا لندکروز...