کشف 27 ميليارد ريال کالای قاچاق از يک شناور

کشف 27 ميليارد ريال کالای قاچاق از يک شناور
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقيف يک فروند شناور حامل 27 ميليارد ريال انواع کالاهای قاچاق و دستگيری 5 متهم در اين رابطه خبر داد.

کشف 27 ميليارد ريال کالای قاچاق از يک شناور

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقيف يک فروند شناور حامل 27 ميليارد ريال انواع کالاهای قاچاق و دستگيری 5 متهم در اين رابطه خبر داد.
کشف 27 ميليارد ريال کالای قاچاق از يک شناور

خبرگزاری اصفهان