کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر افزایش ۱۶ درصدی بازار معاملات مسکن در ۵ ماهه نخست سال جاری و تشریح مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن و تک‌رقمی‌شدن نرخ سود تسهیلات بانکی، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی را در حوزه مسکن و رونق آن تشریح کرد.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر افزایش ۱۶ درصدی بازار معاملات مسکن در ۵ ماهه نخست سال جاری و تشریح مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن و تک‌رقمی‌شدن نرخ سود تسهیلات بانکی، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی را در حوزه مسکن و رونق آن تشریح کرد.
کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم