پول‌ نو از کجا بگیریم؟ +آدرس

پول‌ نو از کجا بگیریم؟ +آدرس
با ابلاغ بانک مرکزی توزیع اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر از طریق شعب منتخب بانک های عامل از امروز آغاز شد.

پول‌ نو از کجا بگیریم؟ +آدرس

با ابلاغ بانک مرکزی توزیع اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر از طریق شعب منتخب بانک های عامل از امروز آغاز شد.
پول‌ نو از کجا بگیریم؟ +آدرس