ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معاملات گواهی سکه طلا در بورس کالا

ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معاملات گواهی سکه طلا در بورس کالا
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان گفت: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی، از جنس سایر سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه نیست و این بار اوراقی از جنس کالا مد نظر است که می‌تواند پرتفوی سرمایه‌گذاران را متنوع‌تر از هر زمان دیگری بکند. همچنین معاملات گواهی سپرده سکه طلا نیز در بورس کالا در جریان است و صندوق‌ها می‌توانند سکه را در پرتفوی خود جای دهند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب و سودآور باشد.

ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معاملات گواهی سکه طلا در بورس کالا

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان گفت: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی، از جنس سایر سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه نیست و این بار اوراقی از جنس کالا مد نظر است که می‌تواند پرتفوی سرمایه‌گذاران را متنوع‌تر از هر زمان دیگری بکند. همچنین معاملات گواهی سپرده سکه طلا نیز در بورس کالا در جریان است و صندوق‌ها می‌توانند سکه را در پرتفوی خود جای دهند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب و سودآور باشد.
ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معاملات گواهی سکه طلا در بورس کالا