هیوندای صدرنشین خودروهای وارداتی

هیوندای صدرنشین خودروهای وارداتی
بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه نخست سال جاری در مجموع 18هزار و 531 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تغییر و تحول در میزان واردات خودرو در این چهار ماه سقوط و صعود رتبه دو برند کیا موتورز و تویوتا است.

هیوندای صدرنشین خودروهای وارداتی

بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه نخست سال جاری در مجموع 18هزار و 531 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تغییر و تحول در میزان واردات خودرو در این چهار ماه سقوط و صعود رتبه دو برند کیا موتورز و تویوتا است.
هیوندای صدرنشین خودروهای وارداتی