«هوآوی» پرچمدارش را به فضا فرستاد +عکس

«هوآوی» پرچمدارش را به فضا فرستاد +عکس
شرکت هوآوی جدیدترین پرچمدار خود یعنی گوشی هوشمند Honor 8 را برای ثبت رکورد پخش زنده از بیشترین ارتفاع ممکن، داخل بالون هواشناسی قرار داد تا به ارتفاع 30 کیلومتری از سطح زمین بفرستد.

«هوآوی» پرچمدارش را به فضا فرستاد +عکس

شرکت هوآوی جدیدترین پرچمدار خود یعنی گوشی هوشمند Honor 8 را برای ثبت رکورد پخش زنده از بیشترین ارتفاع ممکن، داخل بالون هواشناسی قرار داد تا به ارتفاع 30 کیلومتری از سطح زمین بفرستد.
«هوآوی» پرچمدارش را به فضا فرستاد +عکس