هشدار پلیس تهران درباره «پوکمون‌گو»

هشدار پلیس تهران درباره «پوکمون‌گو»
رییس پلیس فتای غرب استان تهران نسبت خطرات بازی پوکمون‌گو در فضای حقیقی هشدار داد.

هشدار پلیس تهران درباره «پوکمون‌گو»

رییس پلیس فتای غرب استان تهران نسبت خطرات بازی پوکمون‌گو در فضای حقیقی هشدار داد.
هشدار پلیس تهران درباره «پوکمون‌گو»