نبات و آب نبات ۱۵ درصد گران شد

نبات و آب نبات ۱۵ درصد گران شد
افخمی علیشاه گفت: شهرک‌های صنعتی فعالیت خود را کاهش داده و هر سال نیز نسبت به سال قبل وضعیتشان بدتر می‌شود.

نبات و آب نبات ۱۵ درصد گران شد

افخمی علیشاه گفت: شهرک‌های صنعتی فعالیت خود را کاهش داده و هر سال نیز نسبت به سال قبل وضعیتشان بدتر می‌شود.
نبات و آب نبات ۱۵ درصد گران شد

گیم پلی استیشن