لوکس‌ترین ساعت هوشمند جهان معرفی شد +عکس

لوکس‌ترین ساعت هوشمند جهان معرفی شد +عکس
شرکت گارمین از یک ساعت هوشمند جدید رونمایی کرده که ترکیبی از تمام حسگرهای مورد نیاز با ظاهری لوکس است.

لوکس‌ترین ساعت هوشمند جهان معرفی شد +عکس

شرکت گارمین از یک ساعت هوشمند جدید رونمایی کرده که ترکیبی از تمام حسگرهای مورد نیاز با ظاهری لوکس است.
لوکس‌ترین ساعت هوشمند جهان معرفی شد +عکس