عکس/ فخرفروشی عجیب عروس و داماد لاهیجانی

عکس/ فخرفروشی عجیب عروس و داماد لاهیجانی
عروس داماد لاهیجانی برای مراسم ازدواجشان، به غیر از ماشین عروس خودشان، 6 ماشین لوکس دیگر هم تزئین و در اختیار ساقدوشان قرار دادند.

عکس/ فخرفروشی عجیب عروس و داماد لاهیجانی

عروس داماد لاهیجانی برای مراسم ازدواجشان، به غیر از ماشین عروس خودشان، 6 ماشین لوکس دیگر هم تزئین و در اختیار ساقدوشان قرار دادند.
عکس/ فخرفروشی عجیب عروس و داماد لاهیجانی