عکس/ بیانیه احسان حدادی در پاسخ به شایعات

عکس/ بیانیه احسان حدادی در پاسخ به شایعات
احسان حدادی در مورد حواشی و شایعات اخیر رسانه‌ای که نسبت به عدم بازگشت وی مطرح شده بود از طریق صفحه اجتماعی خود بیانیه ای منتشر کرد.

عکس/ بیانیه احسان حدادی در پاسخ به شایعات

احسان حدادی در مورد حواشی و شایعات اخیر رسانه‌ای که نسبت به عدم بازگشت وی مطرح شده بود از طریق صفحه اجتماعی خود بیانیه ای منتشر کرد.
عکس/ بیانیه احسان حدادی در پاسخ به شایعات