عکس/ بازیگر و کمدین محبوب در کنسرت علی زند وکیلی!

عکس/ بازیگر و کمدین محبوب در کنسرت علی زند وکیلی!
بهنام تشکر به کنسرت علی زند وکیلی رفت و عکسی را در کنار این خواننده منتشر کرد.

عکس/ بازیگر و کمدین محبوب در کنسرت علی زند وکیلی!

بهنام تشکر به کنسرت علی زند وکیلی رفت و عکسی را در کنار این خواننده منتشر کرد.
عکس/ بازیگر و کمدین محبوب در کنسرت علی زند وکیلی!