عاملان قتل خیابانی در شیراز دستگیر شدند

عاملان قتل خیابانی در شیراز دستگیر شدند
جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس از دستگیری عاملان قتل یک شهروند در یکی از خیابان‌های شهر شیراز خبر داد.

عاملان قتل خیابانی در شیراز دستگیر شدند

جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس از دستگیری عاملان قتل یک شهروند در یکی از خیابان‌های شهر شیراز خبر داد.
عاملان قتل خیابانی در شیراز دستگیر شدند

خبرگذاری خوزستان