سه نما از نیمه دوم بورس

سه نما از نیمه دوم بورس
بورس تهران پس از تجربه رونق بزرگ 300 درصدی سال‌های 91 و 92 که نیمی به خاطر تضعیف 70 درصدی ارزش پول ملی و نیمی هم به خاطر خوش‌بینی‌های سیاسی ناشی از چشم انداز رفع تحریم‌ها ایجاد شد در 15 دی 92 به یک پیک تاریخی رسید و از آن زمان تا‌کنون، هیچ گاه نتوانسته از قله شاخص در تاریخ مزبور یعنی 89500 واحد عبور کند.

سه نما از نیمه دوم بورس

بورس تهران پس از تجربه رونق بزرگ 300 درصدی سال‌های 91 و 92 که نیمی به خاطر تضعیف 70 درصدی ارزش پول ملی و نیمی هم به خاطر خوش‌بینی‌های سیاسی ناشی از چشم انداز رفع تحریم‌ها ایجاد شد در 15 دی 92 به یک پیک تاریخی رسید و از آن زمان تا‌کنون، هیچ گاه نتوانسته از قله شاخص در تاریخ مزبور یعنی 89500 واحد عبور کند.
سه نما از نیمه دوم بورس