حکایت بازیکنی که روزی ۱۹۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد! +عکس

حکایت بازیکنی که روزی ۱۹۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد! +عکس
گران‌قیمت‌ترین بازیکن فوتبال جهان با دریافت حقوقی روزانه ۱۹۲ میلیون تومان، ساعتی ۸ میلیون تومان از منچستریونایتد دستمزد می‌گیرد.

حکایت بازیکنی که روزی ۱۹۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد! +عکس

گران‌قیمت‌ترین بازیکن فوتبال جهان با دریافت حقوقی روزانه ۱۹۲ میلیون تومان، ساعتی ۸ میلیون تومان از منچستریونایتد دستمزد می‌گیرد.
حکایت بازیکنی که روزی ۱۹۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد! +عکس