جدول/ قیمت روز انواع برنج در بازار

جدول/ قیمت روز انواع برنج در بازار
لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 23 شهریور در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید:

جدول/ قیمت روز انواع برنج در بازار

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 23 شهریور در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید:
جدول/ قیمت روز انواع برنج در بازار