تهران، استانبول و لس آنجلس مقاصد احتمالی زلزله‌های مهلک بعدی

تهران، استانبول و لس آنجلس مقاصد احتمالی زلزله‌های مهلک بعدی
زلزله شناسان اعلام کردند که با توجه به افزایش تنش ها در لایه های زیرین کره زمین، استانبول، تهران و لس آنجلس در معرض زلزله‌های احتمالی بعدی در جهان قرار دارند.

تهران، استانبول و لس آنجلس مقاصد احتمالی زلزله‌های مهلک بعدی

زلزله شناسان اعلام کردند که با توجه به افزایش تنش ها در لایه های زیرین کره زمین، استانبول، تهران و لس آنجلس در معرض زلزله‌های احتمالی بعدی در جهان قرار دارند.
تهران، استانبول و لس آنجلس مقاصد احتمالی زلزله‌های مهلک بعدی