تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کف است

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کف است
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: واردات گوشی موبایل با 5 درصد هزینه گمرکی و 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده که از مشتری نهایی دریافت می‌شود، در کف تعرفه قرار دارد و انتظار می‌رود با این تعرفه حداقلی، قاچاق موبایل از بین رود.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کف است

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: واردات گوشی موبایل با 5 درصد هزینه گمرکی و 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده که از مشتری نهایی دریافت می‌شود، در کف تعرفه قرار دارد و انتظار می‌رود با این تعرفه حداقلی، قاچاق موبایل از بین رود.
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کف است