تعاون سه ساله ۵۰۰ هزارشغل ایجاد می‌کند

تعاون سه ساله ۵۰۰ هزارشغل ایجاد می‌کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۲۵ درصد تسهیلات واحدهای نیمه تمام به بخش تعاون خبر داد و گفت: در مدت سه سال آینده بخش تعاون می‌تواند ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند.

تعاون سه ساله ۵۰۰ هزارشغل ایجاد می‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۲۵ درصد تسهیلات واحدهای نیمه تمام به بخش تعاون خبر داد و گفت: در مدت سه سال آینده بخش تعاون می‌تواند ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند.
تعاون سه ساله ۵۰۰ هزارشغل ایجاد می‌کند