تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان با ملک

تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان با ملک
معاون سابق نظارت بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله میزان اعلام کرد و گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ولی توان پرداخت آن را ندارد، از این رو کاملا غیرنقدی تسویه خواهد شد.

تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان با ملک

معاون سابق نظارت بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله میزان اعلام کرد و گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ولی توان پرداخت آن را ندارد، از این رو کاملا غیرنقدی تسویه خواهد شد.
تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان با ملک

مدلینگ