ترانه علیدوستی 14 سال پیش در سوییس +عکس

ترانه علیدوستی 14 سال پیش در سوییس +عکس
بازیگر «من ترانه 15 سال دارم» تصویری قدیمی از حضورش در جشنواره فیلم لوکارنوی سال 2002 منتشر کرد.

ترانه علیدوستی 14 سال پیش در سوییس +عکس

بازیگر «من ترانه 15 سال دارم» تصویری قدیمی از حضورش در جشنواره فیلم لوکارنوی سال 2002 منتشر کرد.
ترانه علیدوستی 14 سال پیش در سوییس +عکس