بقایای بوئینگ 777 ناپدید شده مالزی پیدا شد

بقایای بوئینگ 777 ناپدید شده مالزی پیدا شد
مقام‌های هوانوردی موزامبیک از یافت شدن قطعه متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی که در سال 2014 سقوط کرد، خبر دادند.

بقایای بوئینگ 777 ناپدید شده مالزی پیدا شد

مقام‌های هوانوردی موزامبیک از یافت شدن قطعه متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی که در سال 2014 سقوط کرد، خبر دادند.
بقایای بوئینگ 777 ناپدید شده مالزی پیدا شد