بازداشت 20 عضو شبکه‌ مدلینگ

بازداشت 20 عضو شبکه‌ مدلینگ
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل جزئیات دستگیری 20 عضو شبکه‌ مدلینگ مبتذل را تشریح کرد و گفت: در این زمینه 4 آرایشگاه و 6 آتلیه عکاسی معروف پلمب شدند.

بازداشت 20 عضو شبکه‌ مدلینگ

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل جزئیات دستگیری 20 عضو شبکه‌ مدلینگ مبتذل را تشریح کرد و گفت: در این زمینه 4 آرایشگاه و 6 آتلیه عکاسی معروف پلمب شدند.
بازداشت 20 عضو شبکه‌ مدلینگ