اولین نمایش رسمی بوگاتی شیرون +عکس

اولین نمایش رسمی بوگاتی شیرون +عکس
بوگاتی شیرون به‌عنوان جایگزین مدل افسانه‌ای ویرون برای اولین بار در نمایشگاه ژنو امسال رونمایی شد و به نظر می‌رسد در بیشتر نقاط دنیا نمایش داده‌شده باشد.

اولین نمایش رسمی بوگاتی شیرون +عکس

بوگاتی شیرون به‌عنوان جایگزین مدل افسانه‌ای ویرون برای اولین بار در نمایشگاه ژنو امسال رونمایی شد و به نظر می‌رسد در بیشتر نقاط دنیا نمایش داده‌شده باشد.
اولین نمایش رسمی بوگاتی شیرون +عکس

کانون نماز