امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی ایران و سازمان نوسازی مدارس

امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی ایران و سازمان نوسازی مدارس
تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و سازمان نوسازی مدارس کشور با حضور محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور امضا شد.

امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی ایران و سازمان نوسازی مدارس

تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و سازمان نوسازی مدارس کشور با حضور محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور امضا شد.
امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی ایران و سازمان نوسازی مدارس