ابزاری که هر آن گوشی شما را شارژ میکند

ابزاری که هر آن گوشی شما را شارژ میکند
شرکتی به نام موفی یک ابزار شارژ بی سیم گوشی عرضه کرده که با استفاده از آن می توان با کابل یو اس بی و بی سیم گوشی را شارژ کرد.

ابزاری که هر آن گوشی شما را شارژ میکند

شرکتی به نام موفی یک ابزار شارژ بی سیم گوشی عرضه کرده که با استفاده از آن می توان با کابل یو اس بی و بی سیم گوشی را شارژ کرد.
ابزاری که هر آن گوشی شما را شارژ میکند