آخرین وضعیت جسمانی عزت الله انتظامی از زبان پسرش! +عکس

آخرین وضعیت جسمانی عزت الله انتظامی از زبان پسرش! +عکس
فرزند عزت الله انتظامی گفت: پدرم هم اکنون شرایط دشواری دارد چراکه به دلیل کمر درد نمی تواند دیگر راه برود.

آخرین وضعیت جسمانی عزت الله انتظامی از زبان پسرش! +عکس

فرزند عزت الله انتظامی گفت: پدرم هم اکنون شرایط دشواری دارد چراکه به دلیل کمر درد نمی تواند دیگر راه برود.
آخرین وضعیت جسمانی عزت الله انتظامی از زبان پسرش! +عکس